Stress

Stress hører ifølge ICD-10 systemet hjemme i gruppen F40-49 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer (samme gruppe som angst og fobier). Herhjemme er stress udnævnt til at være en ny, stor folkesygdom – på linje med depression. Der er læger, som har specialiseret sig i stressforskning og stressbehandling, og der […]

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser hører ifølge ICD-10 systemet hjemme i gruppen F50-59 for diagnoserne adfærdsændringer, forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer. Personer med en spiseforstyrrelse har det til fælles, at man har et forstyrret forhold til krop, vægt og mad. En spiseforstyrrelse kan komme til udtryk på flere måder. Det kan fx være i form af overspisning […]

Skizofreni

I befolkningen som helhed forekommer skizofreni hos omkring én ud af hundrede. Skizofreni er en hjernesygdom, som i vekslende grad rammer tænkningen, følelseslivet, sanse- og bevægeapparatet, humør, initiativ og interesse for omverdenen. Ifølge ICD 10- systemet hører sygdommen ind under hovedgruppen F20-29, der dækker over psykoser – specielt skizofreni. Ofte har mennesker med sygdommen altid […]

Selvskade

Cirka 15 procent af alle unge har foretaget skade på sig selv. Selvskade er en lidelse, der hører hjemme i hovedgruppen F60-69 i ICD-10-diagnosesystemet, som dækker over forstyrrelser og forandringer af personstrukturen. Nærmere betegnet er selvskade blevet placeret i undergruppen F63, der rummer vane og impulshandlinger som fx kleptomani, pyromani og ludomani. Der er altså […]

Psykoser

En psykose er en alvorlig sindssygdom præget af store forstyrrelser i den sindslidendes virkelighedsopfattelse. Diagnosen hører ifølge ICD-10 til i hovedgruppen F20-29, der dækker over psykoser – specielt skizofreni. En psykose ændrer væsentlige dele af den syges personlighed og har som regel stor indflydelse på tilværelsen. Mennesker med psykoser er ligeså intelligente som andre, men […]

Psykiske udviklingsforstyrrelser

Hovedgruppen F80-89 ifølge ICD-10 indeholder Psykiske udviklingsforstyrrelser. I forbindelse med denne hovedgruppe taler man om det autistiske spektrum, hvor den infantile autisme er i den ene ende og Aspergers syndrom i den anden. I begge tilfælde optræder en manglende evne til socialt og især følelsesmæssigt samspil.

Personlighedsforstyrrelser

Med ICD-10-systemet blev personlighedsforstyrrelser oprettet som en ny diagnosegruppe, som en lang række lidelser er blevet tilpasset efter. De nye og mere nuancerede diagnoser har blandt andet afløst det gamle “samlebegreb” psykopati, som dermed er forsvundet i det psykiatriske sprogbrug. Der findes dermed en lang række personlighedsforstyrrelser, som ifølge ICD-10-systemet hører til i gruppen F60-69 […]

OCD

Omkring 2-3 procent af befolkningen lider af angstlidelsen OCD, som er en forkortelse af diagnosen Obsessive Compulsive Disorder. OCD befinder sig sammen med andre angstlidelser og fobier i ICD-10-hovedgruppen F40-49 med nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilsande med nervøst betingede legemlige symptomer. OCD er en lidelse med tilbagevendende tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner) og kan […]

Misbrugslidelser

Misbrugslidelser hører ifølge ICD-10 systemet hjemme i gruppen F10-19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, forårsaget af psykoaktive stoffer. Psykoaktive stoffer er stimulerende, euforiserende og beroligende stoffer af forskellig art som findes i fx alkohol, hash og sove- og nervemedicin. Fælles for dem er, at de ved overdrevent brug – misbrug – kan give alvorlige skader […]

Mental retardering

Mental retardering blev tidligere betegnet som åndssvaghed og udviklingshæmning. I vore dage er betegnelsen ifølge ICD-10-systemet F70-79 Mental Retardering og omfatter forskellige grader af forsinket eller mangelfuld intellektuel udvikling.