Introduktion for fagfolk

Velkommen.

I denne sektion finder du information om, hvilke tilbud der kan være til hjælp for lige netop dig.

Når man som fagperson får viden om en person, der enten selv er i mistrivsel eller som er pårørende til en nærtstående med psykisk sygdom, kan man på denne side søge viden og information, både om konkrete problemstillinger, men også om aktuelle tilbud og muligheder for at få støtte. Som fagperson er du også velkommen til at henvende dig personligt og søge sparring og rådgivning på eventuelle problemstillinger. Så gør vi, hvad vi kan for at hjælpe dig videre.