Seniorer

SENIORGRUPPER
Seniorer er pårørende i alderen 60+. Det er pårørende, som igennem store dele af deres voksenliv har haft rollen som forældre til deres psykisk syge børn samt rollen som bedsteforældre. De fleste seniorpårørende har i dag voksne børn mellem 30 og 50 år.

Formålet med seniorgruppen er:
  • At give støtte, rådgivning og vejledning til seniorpårørende
  • At give orientering og undervisning om aktuelle emner af interesse for seniorpårørende
  • At give plads til at seniorpårørende kan udveksle erfaringer og dele bekymringer og håb med ligesindede
  • At synliggøre seniorpårørendes vilkår i det offentlige system


SeniorTV

Der er blevet udgivet forskellige udsendelser der har fokus på seniorpårørende på Aarhus Senior TV. På bunden af siden kan du se “Fra Patient til Fri og Selvstændig“, og direkte under afsnittet her er der links til andre udsendelser:


Praktiske oplysninger:

Seniorgruppen er en åben gruppe. Gruppen mødes den 2. torsdag i hver måned fra kl. 15 – 17 på SIND Pårørenderådgivnings adresse: Nørre Alle 31, 8000 Aarhus C. Møderne afholdes i kantinen i kælderen. Kontaktperson er Jeanette Cold Tlf. 2273 2358.

Hvis du er interesseret i at deltage i seniorgruppen eller gerne vil høre nærmere, er du velkommen til at kontakte SIND Pårørenderådgivning på tlf. 4274 2204 mellem kl. 9 – 13.