Materialer

Her finder du forskellige materialer henvendt til fagfolk.

Social- og sundhedsfagligt personale, der arbejder med børn og unge.
Til social- og sundhedsprofessionelle om SIND Rådgivnings tilbud til børn og forældre, der lever i familier med psykisk sygdom – juni 2023

Brochure om samtalegrupper og psykisk sygdom i familien

Børn er også pårørende – artikel 2023

Børn er også pårørende – løbeseddel 2023

OpenTalk

Til uddannelsesvejledere og andet fagpersonale 
Vi ved at der er pres på i uddannelsesvejledningen og har et tilbud, som kan være med til at aflaste jer.

I OpenTalk ønsker vi at være med til at forebygge.

Vi har til formål at hjælpe de unge til bedre trivsel i hverdagen og samtidig give dem nogle mestringsstrategier med henblik på fastholdelse og gennemførelse af uddannelse.

Samtale og rådgivning tilbydes af vores uddannede frivillige og fastansattepsykologer.

Hvis i er interesserede må I meget gerne give en tilbagemelding på, hvornår det vil passe jer, at vi afholder et kort oplæg for vejlederne på jeres uddannelsesinstitution.