Børn og unge

Det kan være svært for børn og unge at forstå, hvad der sker, når en i nærmeste familie rammes af psykisk sygdom. Mange børn og unge har tanker og bekymringer, som de fleste jævnaldrene er fri for. Reaktionen kan være en oplevelse af stress og følelsen af at være anderledes og alene. Det kan derfor være en stor hjælp at tale med nogen, for at skabe en forståelse for, hvad der sker.

SIND Rådgivning tilbyder blandt andet gruppeforløb og samtaleforløb for børn og unge. Det kan både være som pårørende til en forælder, en søskende eller et andet nærtstående familiemedlem med psykisk sygdom. Hvis du ønsker en aftale eller blot er interesseret i at høre mere om vores tilbud, er du meget velkommen til at kontakte os.

Som udgangspunkt dækker SIND Rådgivning region Midtjylland. Henvendelser fra hele Danmark er dog meget velkomne.

   

  OpenTalk

  Er du ung mellem 18 og 29 år?

  OpenTalk er et gratis og anonymt samtaletilbud, som tager udgangspunkt i dine behov.

  Samtaleforløb

  Børn og unge i alderen 8-14 år

  Vi tilbyder samtaleforløb vedrørende børn og unge pårørende i alderen 8 – 14 år. Samtalerne kan foregå som forældrerådgivning, familiesamtaler og som individuelle samtaler. Vi kan tilbyde op til 6 samtaler inklusiv den indledende samtale.

  Samtalerne varetages af kompetent rådgiver fra SIND Rådgivning. Første samtale foregår med barnets forældre uden barnets deltagelse. Ved samtalen drøftes barnets/den unges vilkår og forældrenes tanker om barnets/den unges trivsel. De efterfølgende samtaler kan foregå som forældresamtaler, familiesamtaler, individuelle samtaler afhængig af behov, ønsker, barnets alder mv.

  Alle samtaler foregår i vores lokaler på Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj.

  Læs mere om vores individuelle samtaleforløb her.

  Læs vores privatlivspolitik ved samtaleforløb her.

  Gruppeforløb

  Børn og unge i alderen 8-14 år

  Der kan deltage 6 – 8 jævnaldrene børn/unge i hver gruppe. Der vil være to gruppeledere ved gruppemøderne.

  Både før og efter gruppeforløbet inviteres barn og forældre til en samtale. Et gruppeforløb gennemføres over 10 mødegange á 2 timer. Gruppemøderne giver børnene/de unge et fristed, hvor de kan være sammen med andre børn/unge med lignende vilkår og tale om deres hverdag, uden at skulle tage hensyn til, hvordan andre familiemedlemmer reagerer på dette.

  Med mindre andet er annonceret, afholdes grupperne i vores lokaler på Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj.

  Læs mere om vores samtalegrupper for børn og unge her.

  Læs mere om SINDS generelle privatlivspolitik her

  Indhold i samtale- og gruppeforløb
  I både samtaletilbuddet og gruppetilbuddet indgår nedenstående elementer:

  • Viden om psykisk sygdom, så børnene/de unge har et grundlag at begribe og tilskrive mening til de situationer, de møder i deres hverdag som pårørende.
  • Psykoedukation, hvor tanker, bekymringer, udfordringer mv anerkendes og almengøres med henblik på at styrke børnene/de unges selvopfattelse.
  • Viden om kendte risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge pårørende så børnene/de unge involveres og ansvarliggøres i at mestre hverdagen som pårørende.
  • Støtte til at børnene/de unge kan identificere nogle af de strategier, de allerede anvender samt anerkendelse af deres håndtering af hverdagen.

  Hvad skal jeg vælge?

  Der kan nemt opstå tvivl i familier om hvad der er bedst for barnet. Er det et gruppeforløb eller et individuelt samtaleforløb? Til det kan siges, at begge tilbud har store fordele for barnet. 

  Ved deltagelse i gruppeforløb vil barnet møde jævnaldrene i som lever under lignende vilkår som dem selv. Her møder barnet genkendelse og accept af sin anderledes livssituation. Tilmed for barnet mulighed for at spejle sig i andre børns fortællinger. På denne måde får barnet foræret en følelse af, ikke at være alene. Se mere om struktur og indhold i gruppeforløb under Gruppeforløb

  I et individuelt samtaleforløb for barnet hjælp til at sætte ord på sin egen situation. Her kan barnet, i enerum eller sammen med forældrene, blive hjulpet i form af viden omkring den aktuelle situation, og hjælp til at sætte ord på sine følelser og udvikle et sprog omkring problemstillingen som er gavnlig og som passer til barnet og familien.  

  Begge forløb er meget gavnlige for barnet/den unge, og deltagelse i det ene udelukker IKKE deltagelse i det andet. 

  Kontakt SIND Rådgivning, hvis du ønsker en aftale eller blot har spørgsmål om vores tilbud til børn og unge pårørende.

  Telefon: 42 68 18 00
  E-mail: u18@sindraadgivning.dk