Privatlivspolitik

Når du skriver til os

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til SIND Rådgivning.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

SIND Rådgivning er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

SIND Rådgivning, Børglumvej 5. 1., 8240 Risskov

CVR-nr.: 15 24 43 18

Telefon: 4414 1440

E-mail: kontakt@sindraadgivning.dk 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: kontakt@sindraadgivning.dk 
På telefon: 4414 1440
Ved brev: SIND Rådgivning, Børglumvej 5. 1., 8240 Risskov, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige bearbejdning af henvendelsen.

Vi behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel proces og for at kunne holde styr på, hvilke sager SIND Rådgivning har behandlet.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

4. Modtagere af dine personoplysninger

Hvis du har klaget over en behandling af personoplysninger, vil din henvendelse blive sendt til den dataansvarlige.

Har den dataansvarlige ikke har taget stilling til din henvendelse indenfor 3 måneder, kan du vælge at kontakte os igen eller at kontakte Datatilsynet for at få dem involveret i sagen.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i SIND Rådgivnings elektroniske dokumenthåndteringssystem vil blive opbevaret indtil dit forløb med SIND Rådgivning er afsluttet. Derefter bliver personoplysningerne slettet. 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.