Misbrugslidelser

Misbrugslidelser hører ifølge ICD-10 systemet hjemme i gruppen F10-19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, forårsaget af psykoaktive stoffer.

Psykoaktive stoffer er stimulerende, euforiserende og beroligende stoffer af forskellig art som findes i fx alkohol, hash og sove- og nervemedicin. Fælles for dem er, at de ved overdrevent brug – misbrug – kan give alvorlige skader på både psyke og legeme. Et andet fælles træk er, at de i vid udstrækning kan være vanedannende og afhængighedsskabende.

Symptomer

Man har et misbrug, når forbruget af psykoaktive stoffer tager kontrollen og får for stor indflydelse på hverdagen. Det svigter med hukommelsen, vennerne begynder at glide væk, og det kan være svært at passe sit arbejde eller sin uddannelse.

Her er nogle eksempler:

Alkohol: Ved overdreven indtagelse opnås en beruselsestilstand, som giver en opløftet stemning, men også forårsager svigtende dømmekraft. Ved fortsat overdreven indtagelse sker der skader på både hjernekapacitet, lever m.m.

Amfetamin: Tidligere kendt som ferietabletter. Den stimulerende virkning gør stoffet til et meget udbredt misbrugsmiddel, især hos mennesker med krævende arbejdsopgaver eller inden for sportsverdenen, hvor begrebet doping er blevet et stigende problem.

Benzodiapeziner: Er stoffer, der bruges til smertestillende og beroligende lægemidler. Ved overdreven brug skabes vanedannende afhængighed, og patienten kommer ind i en ond cirkel, så det bliver nødvendigt at indtage stadigt større doser for at opnå den ønskede virkning.

Hash: Giver ligesom alkohol en rusvirkning, som umiddelbart kan føles behagelig, men på længere sigt kan give bivirkninger i form af psykiske lidelser. Disse kan typisk være en følelse af uvirkelighed og manglende kontrol over sanserne.

Andre psykoaktive stoffer: Der er mange at vælge imellem. Blandt de stærkere virkende stoffer er narkotika som ecstasy, heroin, kokain, LSD og morfin. I den mildere ende af skalaen finder vi stimulanser som koffein og tobak.

Årsager

Misbrugslidelser opstår i forbindelse med lang tids brug af psykoaktive stoffer. Årsagen til misbruget skyldes ofte psykiske eller fysiske lidelser, hvor brugen af psykoaktive stoffer lindrer symptomerne. Men misbrug kan forværre lidelserne. Misbrug forårsaget af alkohol er det mest almindelige, men blandingsmisbrug er også udbredt.

Udsigter for fremtiden

Misbrug kan behandles, men det kræver, at den syge erkender problemet, hvilket kan være en stor udfordring i sig selv. Misbruget behandles med terapi, nedtrapning og afvænning, som oftest efterfølges af abstinenssymptomer som fx rysten, feber og hallucinationer.

Lang tids brug af psykoaktive stoffer kan medføre mange bivirkninger, hvor nogle af dem kan give varige mén. Almindelige bivirkninger er dårlig hukommelse, følelsesmæssig sløvhed, depression, øget angstniveau, fysiske symptomer og afhængighed.