Bestyrelse

Formand: Vibeke Lyngby

Næstformand: Hanne Westergaard

Bestyrelsesmedlem: Ulla Jepsen

Repræsentant for SINDs kredsforening: Tove Tolstrup

Repræsentant for Region Midt: Jette Dupont Rasmussen

Medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Jane Ahle