Bestyrelse

Navn
Bestyrelsespost
Ellen Yang Fisker
Formand
Hanne Westergaard
Næstformand
Ulla Jepsen
Bestyrelsesmedlem
Ken Paulsen
Bestyrelsesmedlem
Flemming Gorm Thomsen
Bestyrelsesmedlem
Jette Dupont Rasmussen
Repræsentant Region Midt
Niels Christian Aagaard
Repræsentant Landsforeningen SIND
Jane Ahle
Medarbejderrepræsentant uden stemmeret
Julie Krarup
Direktør SIND Rådgivning – sekretær uden stemmeret
Uffe Gad Jørgensen
Tilforordnede uden stemmeret