Mere om samtaleforløb

Hos SIND Rådgivning U18 består et individuelt forløb af 1 indledende samtale med forældrene (enten den ene eller begge) efterfulgt af 5 samtaler inklusiv en afsluttende samtale. Samtaleforløbet struktureres efter behov.  

0 – 5-års alderen 

Ved små børn i 0 – 5 år vil samtalerne være med forældrene og tage form af rådgivning der omhandler det, at være forældre til et barn i den alder når familien lever med de vilkår som er aktuelle for dem. 

6 – 11-års alderen 

I denne aldersgruppe tager samtalerne udgangspunkt i barnets modenhed og familiens ønsker. Disse samtaleforløb kan struktureres efter behov. Det vil sige at det kan være en blanding af samtaler med og uden forældre. I forbindelse med den nederste del af aldersgruppen er det en fordel at forældrene er med hver gang, da det er vigtigt for forældrene at høre hvad barnet har på hjertet, og det er vigtigt for barnet at høre hvorfor forældrene gør som de gør i hverdagen. 

12 – 18-års alderen 

Denne aldersgruppe for fuld selvbestemmelse. Mange i denne aldersgruppe ønsker ene-samtaler hvilket fungerer rigtig godt. Barnet/den unge kan også vælge at have den ene eller begge forældre med til samtalerne. 

Samtaler med børn og unge i 6 – 18-års alderen kan struktureres fra gang til gang. Det er ofte noget forskelligt der fylder hos barnet/den unge fra gang til gang, og derfor er vi glade for at kunne tilbyde fleksibilitet i strukturen. 

ALLE samtaler hos os er fortrolige. I de tilfælde hvor barnet/den unge har ene-samtaler aftales det med barnet/den unge hvad (hvis noget overhovedet) der skal siges videre til forældrene. 

Rådgiverne i SIND Rådgivning er underlagt skærpet underretningspligt.