Mere om gruppeforløb

SIND Rådgivning tilbyder samtalegrupper for børn og unge der er pårørende til en nærtstående med psykisk lidelse eller psykisk sygdom. Det kan f.eks. være en forælder eller en søskende. Samtalegruppen er en mulighed for barnet til at tale om det der er svært, og samtidig mødes med og lytte til andre i lignende situation. 

Det kan være svært for børn og unge at forstå hvad der sker, når en i nærmeste familie har en psykisk lidelse eller psykisk sygdom. Erfaringsvis har børn og unge i den forbindelse mange tanker og følelser som ofte kan være svære at sætte ord på, og som de fleste af deres jævnaldrene ikke har, og ikke kan forstå. 

Det viser sig ofte ved f.eks. at barnet/den unge: 

  • Bekymrer sig for sin familie og hverdag 
  • Er bekymret for selv at blive syg 
  • Tænker på, hvad man kan gøre for at hjælpe eller forandre situationen 
  • Er usikker på, hvordan man kan tale om det der er svært 

Børn og unge der er pårørende til en med psykisk lidelse eller psykisk sygdom vil ofte føle sig meget anderledes end sine jævnaldrene, og kan derfor også føle sig meget ensom iblandt venner. Det kan være en stor hjælp til disse børn og unge at møde andre børn og unge i lignende situationer. Det giver dem mulighed for at lave spejlinger som de ikke kan lave til hverdag. 

Et gruppeforløb består af 8-10 mødegange á 2 timers varighed på en fastsat ugedag. Før og efter forløbet afholdes der hhv. forsamtaler og afsluttende samtaler. 

Hvis I kan genkende den beskrevne situation fra jeres liv, og I tænker at der er et pårørende barn/ung der kunne have gavn af et gruppeforløb, eller I blot ønsker at høre mere om gruppeforløbet så skal I kontakte SIND Rådgivning U18, via nedenstående kontaktinformationer. 

Det praktiske om et gruppeforløb: 
Vi samler normalt 6 – 8 børn, som er jævnaldrende (inden for ca. 2 års aldersforskel). Børnene vil blive inddelt efter aldersintervallerne ca. 8-10 år samt 11-14 år. Et gruppeforløb består af 8 – 10 mødegange hvor vi fordeler temaerne således: 

Ved 8 mødegange: 

1 – 2 àintro og psykoedukation 

3 – 5 à følelser 

6 – 8 à Mestring og netværk 

Ved 10 møde gange kommer der en ekstra gang på psykoedukation og følelser. 

Fordelen ved et gruppeforløb kontra et individuelt samtaleforløb er, at børnene/de unge kan spejle sig i hinanden. De får en mulighed for at opdage, at det ikke kun er hjemme hos dem at tingene ikke altid er helt ”normale”. Derudover er det en god platform for børnene/de unge til at lære af hinanden, og dele ud af deres erfaringer med de forskellige strategier. 

Telefon: 42 68 18 00
E-mail: u18@sindraadgivning.dk