Velkommen

Årsmøde i SIND Rådgivning den 16.3. 2023 kl. 18 – 20

Program:

Kl. 18.00 – 18.15 Velkommen ved bestyrelsesformand, Michael Dumont Rasmussen

Kl. 18.15 – 19.00 Oplæg med Knud Kristensen, tidligere formand i SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

Når én i familien bliver ramt af psykisk sygdom, så rammes hele familien.

Mange familier klarer det ikke, og familierne – og deres medlemmer – går ’ned’. Alt for ofte ender det med opløsning af familierne og større eller mindre deroute for familiemedlemmerne.

Heldigvis er der også familier, der klarer sig og finder en vej til det gode liv på trods af/med psykisk sygdom.

Hvorfor/hvordan man klarer den, er der desværre ikke en entydig forklaring/opskrift på.

At erkende og forholde sig til den nye virkelighed er en forudsætning, men herefter må hver enkelt finde sin egen vej.

Oplæg med Henni Pedersen, som er voksen-pårørende

I Danmark vokser 310.000 børn op i et hjem, hvor enten mor eller far har en psykisk sygdom.

Henni vil på årsmødet læse et brev op, hun har skrevet til sin mor, men aldrig har sendt.

Hør den personlige beretning om, hvordan det har været at vokse op i et hjem med en psykisk syg mor, som også har været i misbrug.

Kl. 19.00 – 20.00 (den formelle del af årsmødet og med flg. dagsorden)

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af intern revisor

7. Eventuelt

Årsmødet afholdes i SIND Rådgivningens lokaler, og der vil blive serveret et let måltid. Tilmelding til jkr@sindraadgivning.dk og senest den 14.3. Vel mødt!


SINDs Landsdækkende Telefonrådgivning

T: 70232750

mandag, onsdag og fredag: 9-15

tirsdag og torsdag 10-16


Velkommen til SIND Rådgivnings hjemmeside.

SIND Rådgivning hører hjemme i Aarhus og er ansvarlig for Den Landsdækkende Telefonrådgivning samt rådgivning, støtte og undervisning til både personer med psykisk sygdom og deres pårørende. Vi er en aktivitet under SIND – landsforeningen for psykisk sundhed i Taastrup, som arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. SIND er også rammen om mange fællesskaber og venskaber. SIND har netop nu 50 lokalafdelinger, mange sociale tilbud, flere end 20 foredragsholdere og en række projekter fordelt i hele landet. Kontakt os hvis du har brug for viden eller rådgivning om psykisk sygdom.

Hvad sker der

Undervisningsforløb for pårørende 60+

Vi tilbyder som noget nyt et undervisningsforløb for pårørende 60+,  der er forældre til en med en psykisk lidelse. Underviser/tovholder  er Cand. Mag. og pædagog  Anne Margrethe Gad Jørgensen Undervisningsforløbene har opstart den 22. februar, i tidsrummet klokken 15,30-18 på Gjellerupvej 84,  8230 Åbyhøj og fortsætter hver anden onsdag indtil d. 3. maj på samme …

Årsmøde i SIND Rådgivning

Årsmøde i SIND Rådgivning den 16.3. 2023 kl. 18 – 20 på Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af årsberetning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af intern revisor 7. Eventuelt