Dato: 14/3 2024

Program:

Kl. 17.00 – 17.15           
Velkommen ved bestyrelsesformand, Vibeke Lyngbye

Kl. 17.15 – 18.00
Oplæg 1
Oplæg 2

Kl. 18.00 – 19.00 (den formelle del af årsmødet og med flg. dagsorden)

1. Valg af dirigent 
2. Fremlæggelse af årsberetning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
6. Valg af intern revisor 
7. Eventuelt 

Årsmødet afholdes i SIND Rådgivningens lokaler, og der vil blive serveret et let måltid. Tilmelding til jkr@sindraadgivning.dk og senest den 11/3 2024
Vel mødt!

Download PDF med detaljeret program her