Formålet med gruppen er, at den pårørende får muligheden for at møde andre i
en sammenlignelig situation, udveksle erfaringer og indhente ny viden om det at
være pårørende. Gruppen er således en samtalegruppe med fokus på pårørenderoller og vilkår.

Gruppeforløbet består af 10 x 2 timer, med ca. 10 deltagere.
Forventet gruppestart mandag d. 15/4 2024 kl. 17.30 – 19.30

Øvrige datoer: 29. april – 13. maj – 27. maj – 10. juni – 26. august- 9. september – 23. september – 7. oktober – 21. oktober.

Forud for gruppedeltagelse inviteres man individuelt til en afklarende samtale
med gruppelederen. Denne forsamtale er dels for at gruppelederen kan høre lidt
nærmere om den enkeltes pårørendesituation og den pårørende har mulighed for
at få svar på evt. spørgsmål til gruppeforløbet, samt afklare hvorvidt netop dette
gruppetilbud er det rette og på det rette tidspunkt.

Forsamtaler såvel som gruppemøder afvikles på Gjellerupvej 84, 8230 Aabyhøj.
Gruppeleder er terapeut og coach Henrik Bach Poulsen, som har mange års erfaring med pårørende samtaler og gruppeforløb for pårørende.

Gruppelederen, der deltager ved alle gruppemøder, er ansvarlig for struktur, rammesætning, proces og facilitering af gruppedynamikken.

Ved behov for yderligere informationer eller interesse for deltagelse træffes jeg
på tlf. 4414 1440 eller hbp@sindraadgivning.dk