SIND Erhverv

Credit: colourbox.dk

SIND ERHVERV ER VORES INDGANG TIL VIDEN OG FORBEDRING AF VILKÅR FOR PERSONER MED PSYKISK SÅRBARHED, DER GERNE VIL HAVE ET JOB

Alt for mange mennesker med en psykisk sygdom, er ikke med i et arbejdsfællesskab. Det vil vi prøve at ændre på. Vi arbejder politisk med at optimere vilkårene for personer uden for arbejdsfællesskab og for at smidiggøre og humanisere beskæftigelseslovgivningen.Vi arbejder tæt sammen med jobcentre med at skabe gode og varige jobs til personer der har et ønske om job på de rette vilkår.

SIND Erhverv arbejder for at få flere personer med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed ind på arbejdsmarkedet.

I samarbejde med kommuner og lokale virksomheder, hjælper vi personer, der er tilkendt fleksjob ud i et arbejde, hvor der er plads og forståelse for deres situation. 

Aktuelt samarbejder SIND Erhverv med Silkeborg og Norddjurs Jobcentre i projekt ”Rampen til det gode arbejdsliv”, der har fået midler via Den AP Møllerske Støttefond.

Projektets varighed er fra oktober 2020 til og med februar 2024. 

Rampen til det gode arbejdsliv: indslag på TV2 Østjylland 8. juni 2021 i nyhederne klokken 19.30

Klik på linket for at se indslaget

SIND Erhverv er en del af SIND Rådgivning. Du kan kontakte os på mobil nr. 2310 0346 eller e-mail erhverv@sindraadgivning.dk