Til borgere

TIL DIG MED TILKENDT FLEKSJOB

Du er blevet tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sygdom, men har endnu ikke fundet det job, som lige passer til dig. SIND Erhverv fokuserer på at hjælpe dig med at finde et job på en anden måde, end du tidligere har været vant til. Vi tilbyder håndholdt kontakt gennem støtte, rådgivning og motivation, så du kan blive matchet med det du gerne vil og det du kan varetage.

Vi vil gerne møde dig for at få en snak om, hvad projektet kan indebære for lige netop dig. Kontakt din sagsbehandler for at få mere information.

For dig der har fået tilkendt fleksjob

Samarbejde med SIND Erhverv er for dig, der har fået tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed. Der vil være mulighed for at tilbyde dig en tættere kontakt, end det er muligt på dit jobcenter og formodentligt også på en anden måde.

Det er vigtigt, at du er motiveret for, at der skal ske en ændring i dit liv.

Du er ekspert i eget liv – så du bestemmer

I SIND Erhverv arbejdes der ud fra en pædagogisk metode, der hedder ”Du bestemmer” – det betyder, det er dig, der er i centrum. Det er nemlig dig, der er ekspert i dit eget liv og ved, hvad der er bedst for dig, og hvad du gerne vil i forhold til at komme i job. Det er altså dig, der sætter dagsordenen, så længe der er fokus på at komme i job.

Du tilbydes:

  • Individuelle samtaler efter dit behov – hvor der også ses ”på hele livet”, hvis der er behov for det
  • Hjælp og støtte til afklaring af jobønsker og muligheder
  • I nogle indsatser er der mulighed for deltagelse i cafémøder sammen med andre personer med psykisk sårbarhed, der er på vej i fleksjob
  • Mulighed for at invitere pårørende og netværk med i forløbet – fordi vi ved, det er vigtigt dit netværk/pårørende er ”klædt på” og bakker dig op i arbejdslivet
  • I nogle indsatser er der mulighed for at blive koblet med en frivillig social mentor til at lave forskellige aktiviteter med


Henvisning til SIND Erhverv

Spørg din sagsbehandler, om der er en samarbejdsaftale med SIND Erhverv. Det er udelukkende din sagsbehandler på dit jobcenter, der kan henvise dig til SIND Erhverv. Du vil få udleveret en pjece om indsatsen og bliver inviteret til en samtale om, hvad lige netop du kan få ud af at være en del af projektet.

Kontakt SIND Erhverv, hvis du vil høre mere om vores tilbud til personer med tilkendt fleksjob, eller hvis du som virksomhed vil høre mere om projektet.

Telefon: 2310 0346
E-mail: jwi@sindraadgivning.dk