Psykiske Udviklingsforstyrrelser

Hovedgruppen F80-89 ifølge ICD-10 indeholder Psykiske udviklingsforstyrrelser. I forbindelse med denne hovedgruppe taler man om det autistiske spektrum, hvor den infantile autisme er i den ene ende og Aspergers syndrom i den anden.

I begge tilfælde optræder en manglende evne til socialt og især følelsesmæssigt samspil.

Årsager

Psykiske udviklingsforstyrrelser skyldes biologiske forhold i hjernen, hvor arvelige forhold spiller en væsentlig rolle.

Symptomer

Psykiske udviklingsforstyrrelser kan komme til udtryk på flere måder og i forskellige grader. Symptomerne begynder at vise sig i barndommen, men nogle personer med fx Aspergers syndrom får først stillet diagnosen i ungdomsårene.

Eksempler på psykiske udviklingsforstyrrelser er:

  • Tale- og sprogfærdigheder: Kan blandt andet omfatte ordblindhed.
  • Motoriske færdigheder: Besvær med at koordinere bevægelser.
  • Infantil autisme: Begrænset øjenkontakt, kommunikationsproblemer og adfærdsproblemer
  • Aspergers syndrom: Afvigende social adfærd og interesseudfoldelse problemer med at aflæse kropssprog. Normal intelligens, men har problemer med at udnytte sine ressourcer på grund af det sociale handicap.

Udsigten for fremtiden

Det er ikke muligt, at behandle psykiske udviklingsforstyrrelser. En del personer med psykiske udviklingsforstyrrelser får også stillet andre diagnoser som fx skizofreni og depression. Mange har gavn af faste rammer, støtte i skoleårene og terapi til at regulere følelser.

Kilde: SIND, Undervisningsministeriet