Hvorfor samarbejde med SIND Erhverv

Er din virksomhed bevidst om, at ansættelse af mennesker med psykisk sårbarhed skaber værdi på den økonomiske og sociale bundlinje?  

SIND Erhverv er et tilbud om at hjælpe mennesker med psykisk sårbarhed ind på arbejdsmarkedet. Tilbuddet indebærer, at den enkelte kan få ugentlige samtaler og bliver støttet i processen med at finde og blive fastholdt i varig beskæftigelse. Indsatsen er på nuværende tidspunkt i Aarhus, Silkeborg og Norddjurs Kommune.  

SIND Erhverv tager udgangspunkt i den enkelte persons ønsker for sit arbejdsliv og formidler kontakten til arbejdspladserne. SIND har en omfattende viden om psykisk sårbarhed, som virksomhederne har mulighed for at trække på i samarbejdet. SIND Erhverv udvider indsatsen pr 1.1.2023 og har indgået et samarbejde med IPSCenter Danmark med henblik på at få flere mennesker med psykisk sårbarhed ud af kontanthjælpssystemet og over i selvforsørgelse. Dette projekt er en gevinst for både for den enkelte kontakthjælpsmodtager, som får mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet, og virksomheden som får løst en lang række opgaver. 

Mange mennesker med psykisk sårbarhed har et stort ønske om at være en del af en arbejdsplads og bidrage med deres kompetencer. Beskæftigelse bidrager positivt til det enkelte menneskes oplevelse af identitet, fællesskab, stabilitet og livskvalitet i hverdagen.  

Der er mange fordele for virksomheder ved at ansætte en flexjobber eller et menneske med psykisk sårbarhed 

Ansættelse af flexjobbere og mennesker med psykisk sårbarhed skaber diversitet i medarbejderskaren og bidrager til at fremme en inkluderende kultur på arbejdspladsen. Der opstår et arbejdsmiljø i den enkelte virksomhed, hvor der er plads til forskellighed, og der er en forståelse for de udfordringer, som den enkelte medarbejder måtte have. Forståelse på arbejdspladsen skaber tryghed for alle ansatte i virksomheden.  

Flexjobbere kan løse de opgaver, som ligger uden for virksomhedens kerneopgaver. Det er billigere for virksomheden at ansætte en flexjobber til at løse denne opgavetype end at investere i endnu en fuldtidsmedarbejder. Ansættelse af flexjobbere til at varetage bestemte funktioner bidrager altså til at holde virksomhedens omkostninger nede.  

Flexjobbere er stabile og meget loyale medarbejdere, hvis det er det rigtige match mellem det enkelte individ og arbejdspladsen. Fleksjobbere skifter job mindre hyppigt sammenlignet med ordinære lønmodtagere. Det skaber stabilitet på arbejdspladsen at have ansat flexjobbere.  

Flexjobbere og mennesker med psykisk sårbarhed har kompetencer og kvalifikationer, som kan skabe stor værdi for virksomheden. Mange har erfaringer og perspektiver, som gør dem gode til at tænke ud af boksen til gavn for organisationen. Diversitet i medarbejderteamet bidrager til at fremme den økonomiske bundlinje i virksomheden.  

Din virksomhed er med til at tage et socialt ansvar på både samfundsniveau og over for det enkelte menneske, når I ansætter en flexjobber eller et menneske med psykisk sårbarhed på jeres arbejdsplads. I hjælper en person, som kan have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, med at blive en del af et fællesskab og kunne få lov til at bruge sine kompetencer.  

Social ansvarlighed bidrager til, at en virksomhed opnår et godt omdømme blandt potentielle medarbejdere. Kompetente kandidater til et job efterspørger arbejdspladser, hvor der er en rummelig kultur og hvor diversitet bliver betragtet som en styrke. I får lettere ved at rekruttere og fastholde de rigtige folk ved at have flexjobbere i jeres team. Hvem vil ikke gerne være en del af en god arbejdsplads?  

Kontakt afdelingsleder hos SIND Erhverv Jonna Winther på telefon 23100346, hvis din virksomhed har interesse i projektet.