Demens

Det anslås, at omkring 90.000 mennesker lever med en demenssygdom i Danmark. Diagnosen hører ifølge ICD-10 systemet hjemme i gruppen F00-09 Organiske psykiske lidelser.

Det betyder, at den psykiske lidelse skyldes en organisk, dvs. legemlig defekt. Det vil i dette tilfælde være en skade eller sygdom i hjernen.

Årsager

Demens viser sig typisk hos ældre og gamle mennesker i form af svækkede hjernefunktioner. Hukommelsen bliver dårligere og dårligere, og der kan være stigende besvær med at opfatte omverdenen og andre mennesker som før sygdommen.

Men der er flere andre legemlige sygdomme, som kan påvirke hjernen i skadelig retning og føre til demens. Det gælder blandt andre Creutzfeldt-Jakobs sygdom, der kan skyldes smitte med kogalskab. Parkinsons sygdom har som ydre kendetegn rystelammelser, som efterhånden ledsages af demens.

Demens kan også optræde som følgevirkning af fx AIDS, epilepsi og alkoholmisbrug.

Symptomer

Patienten kan blive konfus, altså forvirret, og kan ændre opførsel i forhold til tidligere. Der kan komme talebesvær og andre symptomer på, at den syges hjernefunktioner har ændret sig. Endvidere kan demens være ledsaget af depression eller paranoia (forfølgelsesvanvid).

Disse to typer demens er særligt udbredt:

Alzheimers sygdom: Hjernecellerne bliver svækket og kan ikke genskabes. Sygdommen kommer snigende og forværres mere og mere. I nogle tilfælde begynder sygdommen relativt tidligt, dvs. før 65-års alderen, men i de fleste tilfælde starter processen senere.

Vaskulær demens. Forsyningen af blod til blodkarrene i hjernen svigter, og det ødelægger hjernevævet i mindre eller større grad. I nogle tilfælde bliver resultatet periodiske lammelser og/eller talebesvær. Efterhånden udvikler sygdommen sig til demens.

Udsigten for fremtiden

Da demens er en legemlig defekt, der typisk kommer med alderen, findes der ikke en behandling, der kan kurere lidelsen.
Personer med diagnosen vil resten af livet opleve, at sygdommen vil gennemgå en udvikling, hvor tilstanden gradvist forværres, hvor det til sidst kan blive nødvendigt med døgndækkende pleje og overvågning.

Kilder: SIND, Videnscenter for demensAlzheimerforeningen