Undervisningsforløb for pårørende 60+

Vi tilbyder som noget nyt et undervisningsforløb for pårørende 60+,  der er forældre til en med en psykisk lidelse.

Underviser/tovholder  er Cand. Mag. og pædagog  Anne Margrethe Gad Jørgensen

Undervisningsforløbene har opstart den 22. februar, i tidsrummet klokken 15,30-18 på Gjellerupvej 84,  8230 Åbyhøj og fortsætter hver anden onsdag indtil d. 3. maj på samme tid og sted.

Holdet med opstart i februar er desværre fyldt op, men hvis du ønsker at tilmelde dig til ventelisten til de næste forløb, så kan du sende en e-mail til undervisning@sindraadgivning.dk og mærk tilmeldingen 60+.

Årsmøde i SIND Rådgivning

Årsmøde i SIND Rådgivning den 16.3. 2023 kl. 18 – 20 på Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af intern revisor

7. Eventuelt

SIND Rådgivning på ANTV

Tidligere leder af SIND Rådgivning, Anne Margrethe Gad Jørgensen, som stadig er meget aktiv i SIND, er blevet interviewet på ANTV om arbejdet med at hjælpe pårørende til mennesker med psykiske udfordringer, et interview, hvor Anne Margrethe også deler sine personlige erfaringer som pårørende.

Du kan se interviewet her.

Årsmøde

Indkaldelse til Årsmøde den 17. marts 2022 kl. 17.


Sted: Børglumvej 5, 8240 Risskov

Dagsorden til årsmødet jf. Vedtægter § 6.


Dagsordenen til årsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen

6. Valg af intern revisor

7. Eventuelt

Nyt tilbud til børn og unge

Gratis børnegruppeforløb i Aarhus for børn som er pårørende til psykisk sygdom

Gratis børnegruppe

Fra januar 2022 tilbydes børnegrupper for børn, som er pårørende til psykisk sygdom.

Grupperne udbydes af SIND Pårørenderådgivning i samarbejde med Det Obelske Familiefond.

Tilbuddet er gratis.

Formålet med børnegrupperne:

· At børnene får mulighed for at møde andre i samme situation.

· At børnene får viden om psykisk sygdom.

· At børnene får redskaber til at mestre svære situationer.

Alt dette foregår i trygge rammer, som børnene er med til at skabe.

Rammerne for gruppen:

Gruppeforløbene er for børn i alderen 8-12 år og en gruppe består af 7-8 jævnaldrende.

Grupperne er åbne i den forstand, at der løbende er optagelse og afstigning.

Der er et begrænset antal pladser med mulighed for opskrivning på venteliste.

Hver gruppe ledes af to psykologer.

Gruppeforløbene ligger tirsdage og torsdage i lige uger i tidsrummet 15.00-17.00.

Første mødegang for den første gruppe er tirsdag den 11. januar 2022

Første mødegang for den anden gruppe er torsdag den 13. januar 2022

Ved barnets opstart og afslutning i gruppen inviteres til en familiesamtale med gruppelederne.

Tilbud om forældrerådgivning

Parallelt med børnegrupperne vil der være tilbud om forældresamtaleforløb og rådgivning.

Ved behov, kan denne rådgivning foregå online.

Hvordan vi kan kontaktes:

Hvis I ønsker en aftale eller er interesserede i at høre mere om vores tilbud, kan vi kontaktes her:

Lars Munk

Psykolog / Rådgiver

Mail: lmu@sindraadgivning.dk

Tlf: 4268 1800

Tone Høyer Hughes

Psykolog / Rådgiver

Mail: thh@sindraadgivning.dk

Tlf: 4268 6051