Bliv frivillig

Har du lyst til at gøre en forskel for socialt udsatte borgere, så bliv frivillig for SIND Rådgivning.

Vi har forskellige tilbud:

 1. Frivillig i forbindelse med foreningens daglige trivsel (administrativt/marketing/IT eller andet du kan tilbyde)
 2. Frivillig rådgiver i Telefonrådgivningen
 3. Frivillig mentor/ven til en psykisk sårbar person der har fleksjob og som har brug for hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet igen.
 4. Frivillig mentor/ven til en psykisk sårbar ung, som er i gang med en ungdomsuddannelse eller har afsluttet denne.

Kontakt os på blivfrivillig@sindraadgivning.dk hvis du vil vide mere.

Mere om frivillige til Telefonrådgivningen


Vi holder til i Aarhus og søger lige nu frivillige. I Den Landsdækkende Telefonrådgivning har vi brug for dig, som ønsker at supplere din uddannelse med et meningsfuldt studiejob som frivillig rådgiver.

Målgruppe:
Vores tilbud henvender sig primært til pårørende og mennesker med psykisk
sygdom. Desuden henvender tilbuddet sig til fagpersoner og andre, som søger
faglig sparring eller anden relevant information.

Fagligheden i fokus
Vi vægter høj faglighed i rådgivningen. Du vil derfor starte på et obligatorisk (2 eftermiddage) introduktionskursus og de første tre måneder have en fast kontaktperson, som er ansat i rådgivningen. Vi benytter os af sidemandsoplæring, kollegial sparring, intern supervision og fortløbende udviklingssamtaler, og tre gange om året udbydes obligatorisk
supervision ved ekstern autoriseret supervisor. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og med afsæt i empowerment og
recovery forståelsen.

Trivsel på arbejdspladsen
Vi er en arbejdsplads med fokus på medarbejdere og frivilliges trivsel.
Tonen er uformel, vi er anerkendende, har tillid til hinanden og værdsætter det gode
samarbejde med plads til forskellighed. Studiejobbet kan være relevant for dig, som har færdiggjort dit 4. semester eller har anden relevant erfaring. For os er det vigtigste din personlighed og din evne til at lytte, tale og forstå mennesker, som har det svært.

Som frivillig rådgiver i Den Landsdækkende Telefonrådgivning får du:

 • En grundig praktisk og teoretisk oplæring, herunder mulighed for omsætning
  af teori til praksis.
 • Faglig viden om psykiatriske diagnoser, behandlingsmuligheder samt
  relevante socialfaglige problemstillinger.
 • Praktisk erfaring med udviklende borgersamtaler og tilegnelse af konkrete
  samtaleteknikker.
 • Praktisk erfaring med målgruppen og det psykiatriske område.
 • Mulighed for faglig sparring.
 • Gode kolleger, der værdsætter et trivselsfremmende arbejdsmiljø
 • Styrket dit netværk, dit CV og dermed dine fremtidige jobmuligheder.
  Arbejdsstedet er Sind Rådgivning, Gjellerupvej 84, 8230 i Åbyhøj.
  Sammen tilrettelægger vi en ugentlig vagt af 3 – 4 timers varighed, så den passer
  ind i det, du ellers skal.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Julie Krarup, jkr@sindraadgiving.dk, tlf. 21263658 eller Filip Ingesman Hansen, fih@sindraadgivning.dk, tlf. 52112671

Vi glæder os til at høre fra dig og afholder løbende samtaler.

På SINDs hjemmeside www.sind.dk finder du yderligere information om Den Landsdækkende Telefonrådgivning.