Bliv frivillig

Har du lyst til at være rådgiver…

Og vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte borgere…
Så er Den Landsdækkende Telefonrådgivning i SIND måske noget for dig.
Vi holder til i Aarhus og søger lige nu frivillige. I Den Landsdækkende Telefonrådgivning har vi brug for dig, som ønsker at supplere din uddannelse med et meningsfuldt studiejob som frivillig rådgiver.

Målgruppe:
Vores tilbud henvender sig primært til pårørende og mennesker med psykisk
sygdom. Desuden henvender tilbuddet sig til fagpersoner og andre, som søger
faglig sparring eller anden relevant information.

Fagligheden i fokus
Vi vægter høj faglighed i rådgivningen. Du vil derfor starte på et obligatorisk (2 eftermiddage) introduktionskursus og de første tre måneder have en fast kontaktperson, som er ansat i rådgivningen. Vi benytter os af sidemandsoplæring, kollegial sparring, intern supervision og fortløbende udviklingssamtaler, og tre gange om året udbydes obligatorisk
supervision ved ekstern autoriseret supervisor. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og med afsæt i empowerment og
recovery forståelsen.

Trivsel på arbejdspladsen
Vi er en arbejdsplads med fokus på medarbejdere og frivilliges trivsel.
Tonen er uformel, vi er anerkendende, har tillid til hinanden og værdsætter det gode
samarbejde med plads til forskellighed. Studiejobbet kan være relevant for dig, som har færdiggjort dit 4. semester eller har anden relevant erfaring. For os er det vigtigste din personlighed og din evne til at lytte, tale og forstå mennesker, som har det svært.

Som frivillig rådgiver i Den Landsdækkende Telefonrådgivning får du:

 • En grundig praktisk og teoretisk oplæring, herunder mulighed for omsætning
  af teori til praksis.
 • Faglig viden om psykiatriske diagnoser, behandlingsmuligheder samt
  relevante socialfaglige problemstillinger.
 • Praktisk erfaring med udviklende borgersamtaler og tilegnelse af konkrete
  samtaleteknikker.
 • Praktisk erfaring med målgruppen og det psykiatriske område.
 • Mulighed for faglig sparring.
 • Gode kolleger, der værdsætter et trivselsfremmende arbejdsmiljø
 • Styrket dit netværk, dit CV og dermed dine fremtidige jobmuligheder.
  Arbejdsstedet er Sind Pårørenderådgivning. Børglumvej 5, 1. sal. 8240 i Risskov.
  Sammen tilrettelægger vi en ugentlig vagt af 3 – 4 timers varighed, så den passer
  ind i det, du ellers skal.
 • For yderligere information er du velkommen til at kontakte
  Julie Krarup, jk@sindspaa.dk , tlf. 21263658
  eller
  Lars Munk, lm@sindspaa.dk tlf. 42681800
 • Vi glæder os til at høre fra dig og afholder løbende samtaler. 
  På SINDs hjemmeside www.sind.dk finder du yderligere information om Den
  Landsdækkende Telefonrådgivning.