Årsmøde

Indkaldelse til Årsmøde den 17. marts 2022 kl. 17.


Sted: Børglumvej 5, 8240 Risskov

Dagsorden til årsmødet jf. Vedtægter § 6.


Dagsordenen til årsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen

6. Valg af intern revisor

7. Eventuelt

Nyt tilbud til børn og unge

Gratis børnegruppeforløb i Aarhus for børn som er pårørende til psykisk sygdom

Gratis børnegruppe

Fra januar 2022 tilbydes børnegrupper for børn, som er pårørende til psykisk sygdom.

Grupperne udbydes af SIND Pårørenderådgivning i samarbejde med Det Obelske Familiefond.

Tilbuddet er gratis.

Formålet med børnegrupperne:

· At børnene får mulighed for at møde andre i samme situation.

· At børnene får viden om psykisk sygdom.

· At børnene får redskaber til at mestre svære situationer.

Alt dette foregår i trygge rammer, som børnene er med til at skabe.

Rammerne for gruppen:

Gruppeforløbene er for børn i alderen 8-12 år og en gruppe består af 7-8 jævnaldrende.

Grupperne er åbne i den forstand, at der løbende er optagelse og afstigning.

Der er et begrænset antal pladser med mulighed for opskrivning på venteliste.

Hver gruppe ledes af to psykologer.

Gruppeforløbene ligger tirsdage og torsdage i lige uger i tidsrummet 15.00-17.00.

Første mødegang for den første gruppe er tirsdag den 11. januar 2022

Første mødegang for den anden gruppe er torsdag den 13. januar 2022

Ved barnets opstart og afslutning i gruppen inviteres til en familiesamtale med gruppelederne.

Tilbud om forældrerådgivning

Parallelt med børnegrupperne vil der være tilbud om forældresamtaleforløb og rådgivning.

Ved behov, kan denne rådgivning foregå online.

Hvordan vi kan kontaktes:

Hvis I ønsker en aftale eller er interesserede i at høre mere om vores tilbud, kan vi kontaktes her:

Lars Munk

Psykolog / Rådgiver

Mail: lmu@sindraadgivning.dk

Tlf: 4268 1800

Tone Høyer Hughes

Psykolog / Rådgiver

Mail: thh@sindraadgivning.dk

Tlf: 4268 6051

Socialkompasset – ny genvej til hjælp

Aarhus Kommune har lanceret en ny service der hedder Socialkompasset.dk

Her kan du søge og finde over 700 tilbud med hjælp og støtte til alt fra lektiehjælp, afvænning, besøgsvenner m.m. og selvfølgelig vores telefonrådgivning til personer med eller i kontakt med psykiske lidelser.

Det sker lige nu: Samtaleforløb, Børn og Unge

Har du en nærtstående med psykisk sygdom?

Kursusforløb for pårørende:
Efter aftale med Region Midtjylland afholder SIND Pårørenderådgivning en række gratis kursusforløb. Kurserne er for voksne, som er pårørende til en anden voksen med psykisk sygdom eller psykiske vanskeligheder. Det kan f.eks. være en ægtefælle eller partner, et voksent barn, en nær ven eller en søskende.

At være pårørende til et menneske med en psykisk sygdom kan være krævende. Det kan have betydning, at den pårørende er klædt på til at håndtere det, at stå ved siden af et menneske med psykiske udfordringer.

Pårørendekurserne består af undervisning ved forskellige oplægsholdere i relevante emner som f.eks.: at være pårørende, hverdagsmestring, psykiatriske diagnoser, lovgivning og rettigheder, samt recovery.

Kurserne afholdes af fagpersoner, som har relevant viden og erfaring. Tilbudene er gratis og består af 6 mødegange hver anden uge i det samme tidsrum.

Kontakt os hvis du ønsker at tilmelde dig, eller hvis du ønsker at høre mere om kurserne

Nye datoer vil blive meldt ud:

Aarhus:

Opstart: Tirsdage i lige uger

Tilmeldingsfrist: Fuld booket

Silkeborg:

Opstart: Tirsdage  ulige uger

Tilmeldingsfrist:

Adresse: Frivilligcenter Silkeborg, Estrupsgade 4, 1.sal, 8600 Silkeborg

Kontaktperson: Sara Dunn, sd@sindspaa.dk, 4250 8225 (mail foretrækkes)

Holstebro:

Opstart Hold 1: Torsdage mellem kl 15:30 – 18:00

Opstart hold 2: Torsdage mellem kl. 18:30 – 21:00

Tilmeldingsfrist:

Adresse: Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro

Kontaktperson: Anne-Louise Loft, al@sindspaa.dk, 4250 8225 (mail foretrækkes)

Psykisk sygdom på skemaet

Hjælp børn med at reflektere over psykisk sygdom.

Med nyt undervisningsmateriale igangsætter SIND Pårørenderådgivning dialog og refleksioner om psykisk sygdom. Bogen henvender sig til landets skoler, men kan bruges i alle sammenhænge, hvor der er brug for en hjælpende hånd til at italesætte emnet.

I hver skoleklasse sidder der flere elever, der er i berøring med psykisk sygdom i deres hverdag. Psykisk sygdom er et udbredt vilkår, som de fleste vil støde på i løbet af deres liv – enten personligt, i omgangskredsen eller i forbindelse med uddannelse og arbejde. Alligevel kan psykisk sygdom være svært at tale om for både børn og for de voksne omkring børnene. Med bogen Psykisk sygdom på skemaet ønsker SIND Pårørenderådgivning at inspirere og hjælpe med italesættelsen af psykisk sygdom på en elevinddragende og interessant måde.

Favner flere målgrupper
Psykisk sygdom på skemaet henvender sig primært til skolelærere og andre professionelle, som arbejder med børn og unge fra 5. klassetrin. Samtidig kan bogen også anvendes i andre regi, hvor dialogen om psykisk sygdom er vigtig – det kunne fx være i ungdomsklubber, aktivitetsgrupper eller forældregrupper.

Metodeovervejelser, konkrete øvelser og håndtering af børnenes spørgsmål
Psykisk sygdom på skemaet falder i tre dele, og tager afsæt i den sundhedspædagogiske og anerkendte metode ”Aktive vurderinger”. Metodens formål er at være undersøgende og reflekterende omkring holdninger og værdier. Første del af bogen beskriver, hvordan du kan arbejde med metoden, når du ønsker at behandle temaet psykisk sygdom i din undervisning. Anden del af bogen er et øvelseskatalog, hvor du får praktiske øvelser og arbejdspapirer, som kan tages direkte med ud i klasserne. I sidste del af bogen kommer SIND Pårørenderådgivning med forslag til, hvordan du kan besvare de spørgsmål som typisk kan opstå, når man taler om psykisk sygdom.

Hvordan bestiller jeg Psykisk Sygdom på Skemaet?
Du bestiller Psykisk Sygdom på Skemaet via e-mailen u18@sindspaa.dk og betaler via MobilePay. Du kan enten vælge at få bogen tilsendt (mod betaling af porto), eller du kan hente bogen på vores adresse (Børglumvej 5, 8240 Risskov).

  • Ønsker du bogen tilsendt, angiver du navn, adresse og mobilnummer i mailen. Mobilnummeret skal være det samme, som det MobilePay-nummer, du benytter. Så har vi mulighed for at sikre os, at betalingen er gået igennem. 
  • Ønsker du selv at hente bogen, sender du en e-mail, så vi kan aftale, hvornår du kan komme forbi. Ved afhentningen betaler du med MobilePay og viser den pågældende medarbejder den ‘kvittering’, der kommer frem efter endt betaling.

Bogen koster 125 kr. Ved forsendelse tillægges porto på 60 kr. Den samlede pris er da kr. 185 kr.
Beløbet bedes indbetalt på MobilePay-nummer 447381.

Vi glæder os til at modtage din bestilling.