Angst og fobier

Det er naturligt, at vi reagerer med angst, når vi udsættes for en uventet fare. Angsten forsvinder normalt igen, når faren er overstået. Den sygelige angst optræder, når den uden reel grund styrer vores liv og ødelægger livskvaliteten.

Angst er en af de mest almindelige psykiske lidelser og hører til i gruppen F40-49 i ICD-10-systemet, som dækker over Nervøse og stressrelaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer.

Årsager

Der er mange forskellige teorier om, hvorfor nogen udvikler angst. Man regner med at det skyldes en kombination af medfødt sårbarhed og forskellige stressfaktorer som fx traumer i opvæksten eller senere i livet.
Angst optræder ofte i forbindelse med andre psykiske lidelser som fx depression.

Symptomer

De legemlige symptomer på angst kan fx være hjertebanken, ondt i maven, svimmelhed, synkebesvær, hedeture og kuldegysninger.

Der findes forskellige angstformer og fobier. Ordet fobi stammer fra græsk og betyder flugt eller frygt. Ved fobi optræder angsten kun i begrænsede situationer som følgende eksempler:

Agorafobi. Også kendt som pladsangst. Her kan angsten vise sig, hvis man er bange for store menneskemængder, for at færdes på offentlige steder eller alene uden for hjemmet.

Socialfobi. Man er især sygelig angst for at blive kritisk betragtet af andre mennesker, altså i sociale sammenhænge. Årsagen kan ofte være lav selvværdsfølelse.

Enkelfobi. Angsten udløses af specielle forhold. Det kan fx være højdeskræk, flyskræk, vandskræk, tandlægeskræk osv. Men det kan også være mødet med forskellige dyr, fx hunde, edderkopper osv.

Man skelner mellem frygt og angst. Når man taler om frygt, er der oftest en naturlig årsag forbundet med angsten, mens angst kan være irrationel og opstå uden nogen klar årsag. Men uanset om angsten er rationel eller irrationel, kan kroppens reaktion være den samme. Af angstformer kan nævnes:

Panikangst. Som navnet siger, gribes man af pludselig angst, der ikke umiddelbart er forklarlig. I en hel del tilfælde kan angsten hænge sammen med en depression, som måske ikke er erkendt.

Generaliseret angst. Her er tale om en form for mere vedvarende angst, som ikke har med bestemte situationer at gøre. Angsten kan for eksempel manifestere sig i overdrevne bekymringer for, at sygdom, død eller ulykker skal ramme en selv eller nærtstående personer.

Der findes adskillige andre former, en af dem er OCD, som i lægesproget betyder obsessiv-kompulsiv tilstand. På dansk skal det forstås som tvangstanker og tvangshandlinger, der i mange tilfælde er forbundet med angst. Eksempelvis kan den syge have behov for ustandselig at vaske hænder, kontrollere dørlåse osv. langt ud over det normale.

Udsigten for fremtiden

Sygdommen kommer først og fremmest til udbrud i voksenalderen, og mange kan styre tvangssymptomerne både på arbejdspladsen og i sociale sammenhænge, selv om livskvaliteten påvirkes negativt.
Angst kan behandles, men resultatet afhænger af, hvilken type angst der er tale om. Men jo tidligere man kommer i behandling, des bedre resultat. Nogen bliver raske med enkelte tilbagefald, andre opleve lette, vedvarende symptomer, mens nogen har sværere symptomer, som kan reduceres med behandling. 

Kilde: SIND og Angstforeningen.