Gruppeforløb 2024 for forældre til voksne børn som er ramt af psykisk sygdom

Formålet med gruppen er, at den pårørende får muligheden for at møde andre ien sammenlignelig situation, udveksle erfaringer og indhente ny viden om det atvære pårørende. Gruppen er således en samtalegruppe med fokus på pårørenderoller og vilkår. Gruppeforløbet består af 10 x 2 timer, med ca. 10 deltagere.Forventet gruppestart mandag d. 15/4 2024 kl. 17.30 […]

Årsmøde i SIND Rådgivning

Dato: 14/3 2024 Program: Kl. 17.00 – 17.15           Velkommen ved bestyrelsesformand, Vibeke Lyngbye Kl. 17.15 – 18.00Oplæg 1Oplæg 2 Kl. 18.00 – 19.00 (den formelle del af årsmødet og med flg. dagsorden) 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af årsberetning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af intern revisor 7. […]