Til kommuner

Aktuelle indsatser

Rampen til det gode arbejdsliv Oktober 2020 – februar 2024

”Rampen til det gode arbejdsliv” er et arbejdsmarkedsprojekt, der sker i samarbejde mellem SIND Erhverv og jobcentrene i Silkeborg og Norddjurs kommune.

Projektet er finansieret af midler fra Den AP Møllerske Støttefond. Derudover har begge kommuner en mindre egenfinansiering, og det samme gør sig gældende for ekstern evaluator, DEFACTUM.

Formål

At få flere fleksjobgodkendte borgere med psykisk sygdom eller sårbarhed ind på arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Fleksjobgodkendte borgere med psykisk sygdom eller betydelig sårbarhed, som det er en særlig stor udfordring for kommunen at få placeret i et fleksjob, og som derfor har brug for en tæt og kontinuerlig støtte. Fælles for borgerne er, at de har behov for den særlige håndholdte indsats, som projektet tilbyder.

Antal: 140 borgere med hhv. 80 fra Norddjurs Jobcenter og 60 fra Silkeborg Jobcenter

Projektmål

  • 55% af de visiterede fleksjobgodkendte borgere er ved projektafslutning ansat i fleksjob
  • 70% af borgerne skal opleve en klinisk signifikant forbedret trivsel i løbet af indsatsperioden
  • 70% af borgerne skal opleve, at indsatsen samlet set har haft en positiv betydning for deres tilknytning til arbejdsmarkedet
  • At virksomhederne oplever en betydning for fastholdelse af borgerne på arbejdspladsen
  • At samarbejdet mellem de to kommuner og SIND Erhverv fortsætter efter projektophør hvis indsatsen, som forventet, lykkedes.

Tidligere projekter

”Rampen til det gode job” december 2018 – oktober 2020

var et arbejdsmarkedsprojekt, der foregik som et samarbejde mellem Jobcentrene i Aarhus og Odder samt SIND Erhverv. ”Rummelig I Midt” gav via EU og Socialstyrelsen midler til projektet. Derudover var der en mindre medfinansiering fra begge kommuner.

Læs en evaluering af projektet her

”Stå ikke i stampe – brug din rampe” (2016 – 2018) 

var et samarbejdsprojekt mellem SIND Erhverv og jobcentrene i Randers, Aarhus og Odder Kommune. Projektet blev finansieret af Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering (STAR) under puljen ”Initiativer for personer med handicap”

Læs en evaluering af projektet her